eco farming logo

Kāla ezers
Zandarti

Kala ezers regulāri tiek papildināts ar zivju krājumiem.

Šoruden vairākos paņēmienos ielaisti zandartu mazuļi. Septembra nogalē biedrība "Kāla ezera padome" finansēja un organizēja 4900 mazuļu ielaišanu.

Oktobra vidū tika veikta mazuļu ielaišana Zivju fonda un Madonas novada pašvaldības projekta "Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta, Kālezerā" ietvaros, piedaloties biedrībai "Kāla ezera padome" ar līdzfinansējumu. Šajā reizē zivju krājumi papildināti ar 15000 zandartiņiem.


 
Licencētā makšerēšana

Informējam, ka makšķerējot Kāla ezerā ir jāievēro Madonas novada domes saistošie noteikumi "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā"

Nolikumā ir pieejama informācija par licenču iegādes vietām!

Ievērībai: iegādājoties licenci interneta vietnē ePakalpojums.lv, atkārtoti licenci var iegādāties, ja iesniegta informācija (reģistrēts loms) par iepriekšējā reizē iegādāto licenci.

 

Aptauja

Vai esiet apmeklējis Kāla ezeru?
 

Makšķerēšanas nolikums
Created by Leo. Girts.leo@gmail.com .