eco farming logo

Kāla ezers
Licencētā makšķerēšana

Licenci makšķerēšanai Kāla ezerā var iegādāties elektroniski interneta vietnē www.manacope.lv un atpūtas vietā "Bērzi".

Nopirkto licenci jāatgriež obligāti! Licence jāatgriež arī tad, ja nav nekas noķerts!

Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski. Ja 14 dienu laikā pārskats nav iesniegts, licenču tirdzniecības organizētājam par konstatēto pārkāpumu jāinformē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

 
Zandarti

Kala ezers regulāri tiek papildināts ar zivju krājumiem.

Šoruden vairākos paņēmienos ielaisti zandartu mazuļi. Septembra nogalē biedrība "Kāla ezera padome" finansēja un organizēja 4900 mazuļu ielaišanu.

Oktobra vidū tika veikta mazuļu ielaišana Zivju fonda un Madonas novada pašvaldības projekta "Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta, Kālezerā" ietvaros, piedaloties biedrībai "Kāla ezera padome" ar līdzfinansējumu. Šajā reizē zivju krājumi papildināti ar 15000 zandartiņiem.


 

Aptauja

Vai esiet apmeklējis Kāla ezeru?
 

Makšķerēšanas nolikums
Created by Leo. Girts.leo@gmail.com .